Antropice

               Municipiul Dorohoi poate fi asemănat unui veritabil muzeu ce adăpostește opere și comori de însemnătate deosebită.
                Regăsim pe aceste pământuri vechi o istorie a căror izvoare scrise datează încă din vremuri ce preced mărețele fapte de vitejie ale domnitorului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei între secolele XV-XVI. Stau mărturie etnografia, monumentele istorice, de arhitectură și artă, creația tehnică populară, manifestările populare tradiționale, precum și edificiile religioase existente în zonă.

                 Vechiul târg dorohoian a fost un important punct vamal, iar mai apoi reședință de ținut și ”loc domnesc”, voievozii având aici o a doua locuință. Și tot aici a fost stabilită reședința marelui vornic al Țării de Sus. Pământurile Dorohoiului au fost călcate de Alexandru cel Bun, de Ștefan cel Mare, de Ilie Voievod, de Petru Voievod, precum și de alte personalități istorice de seamă.

                Dintre lăcașurile sfinte, amintim lăcașul de cult ce poartă hramul Sfantului Nicolae și care face parte din Ansamblul Bisericii Domnești, construit la însuși porunca lui Ștefan cel Mare.