Egalitatea de sanse

1330423_30661575

Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale, nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au declarat 2007 – Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi, în vederea asigurării unei participări depline a fiecărei persoane la viaţa economicăşi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

Egalitatea de șanse trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului. Genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii construite social care sunt atribuite sau impuse femeilor şi bărbaţilor într-o anumită cultură. Atitudinile şi caracteristicile referitoare la gen, rolul jucat de bărbaţi şi femei şi aşteptările referitoare la ei variază de la o societate la alta şi se schimbă de la o epocă la alta. Faptul că atitudinile faţă de gen sunt construite de societate înseamnă şi că ele se pot modifica astfel încât să ducă la crearea unei societăţi mai echitabile şi mai juste şi a unei democraţii echilibrate din punctul de vedere al genului.

Obiectivul de ansamblu al egalităţii de gen este crearea unei societăţi în care atât femeile cât şi bărbaţii se bucură de aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii în toate sferele vieţii. Putem afirma că există egalitate între femei şi bărbaţi atunci când ambele sexe sunt capabile să împartă în mod egal puterea şi influenţa; să aibă oportunităţi egale în ceea ce priveşte independenţa financiară prin muncă şi prin întemeierea propriei afaceri; să se bucure de acces egal la educaţie şi de oportunitatea de a-şi dezvolta deprinderile şi talentele; să împartă responsabilitatea pentru casă şi copii şi să fie liberi de orice fel de constrângeri, intimidări şi acte de violenţă referitoare la gen atât acasă cât şi la locul de muncă.