Despre proiect

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dorohoi

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DOROHOI implementează proiectul ”Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dorohoi”Cod SMIS 52926, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Obiectivul general al proiectului este promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în Municipiul Dorohoi pentru creșterea atractivității turismului.

ObS1 – Crearea unui Centru Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Dorohoi, pe o perioada de timp de 6 luni;
ObS2 – Realizarea dotărilor Centru Național de Informare și Promovare Turistică din Municipiul Dorohoi pentru realizarea activităților de informare turistică, pe o perioaă de timp de 4 luni.

Valoare totală a proiectului: 624.295,17lei

Proiectul propus Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Dorohoi, se încadrează în Operațiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare și Promovare Turistică ICNPIT) și dotarean acestora, din cadrul DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Axa Prioritară 5 a Programul Operaţional Regional 2007-2013 deoarece include:
> construirea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Dorohoi;
> dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Dorohoi;
> crearea bazei de date cu informaţii turistice din regiunea Nord-Est necesar funcţionării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Dorohoi;
> creare unui web site pentru promovarea produselor turistice existente la nivel zonal.

MISIUNEA CENTRULUI DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ DOROHOI
este de a promova municipiul Dorohoi ca valoare culturală, istorică, economică şi de a asigura legătura indispensabilă a oraşului cu turiştii, realizând informarea cât mai obiectivă şi completă a acestora, precum şi activitatea de promovare a municipiului Dorohoi ca destinaţie turistică prin toate mediile disponibile.
Centrul va oferi toată gama de informaţii necesare unui turist: cazare, transport, obiective de vizitat, monumente şi atracţii turistice, oferte ale operatorilor locali, excursii, tururi, programe şi evenimente ale comunităţii locale, hărţi, pliante, broşuri.
Centrul de informare şi promovare turistică va fi pentru turiştii străini şi români, locul efectiv de pornire în cunoaşterea şi vizitarea oraşului şi a zonei Dorohoi.

Proiectul de promovare propus contribuie la dezvoltarea economică regională, prin efectele benefice pe care le generează:
> Creşterea numărului turiştilor care vizitează zona promovată şi care pot fi atraşi spre alte obiective
turistice din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est;
> Creşterea duratei medii de şedere la nivel local – evenimentul propus prin intermediul proiectului
se desfăşoară pe mai multe zile;
> Creşterea notorietăţii produselor turistice specifice zonei Dorohoiului şi valorificarea obiectivelor turistice;
> Creşterea cererii pentru bunuri şi servicii furnizate de alte sectoare economice (construcţii, industria uşoară, industria artizanală etc.);
> Creşterea disponibilităţii turiştilor de a reveni în zonă, datorită descoperirii unor noi modalităţi de
petrecere a timpului/sejurului;
> Crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul Regiunii de Nord-Est;
> Oferirea unui exemplu de bună practică pentru celelalte obiective turistice şi autorităţi locale din
Regiunea de Nord-Est în ceea ce priveşte necesitatea şi beneficiile unei promovări pe scară largă a obiectivelor turistice proprii.

Grupul țintă al proiectului
> 5700 vizitatori ai muzeelor şi colecţiilor publice din Municipiului Dorohoi până la finalul anului 2018;
> Persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice și turism în Municipiul Dorohoi.

Beneficiari directi
> UAT Municipiul Dorohoi în calitate de persoană juridică, solicitantă al finanţării nerambursabile;
> 28.824 locuitori ai Municipiul Dorohoi;
> 2833 turişti vizitatori actuali ai Municipiului Dorohoi.