Turbăria de la Dersca – Lozna

 

               Localizare

Aria naturală se află în partea extremitatea nord-vestică a județului Botoșani, pe teritoriul administrativ al comunei Lozna, în imediata apropiere de drumul județean (DJ291K) care leagă satul Călinești de DJ291B, la o distanță de 12 km de Dorohoi.

                Descriere

Rezervația naturală declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – arii protejate) se întinde pe o suprafață de 10 de kilometri și se suprapune sitului Natura 2000 – Turbăria de la Dersca.

Aria naturală reprezintă o zonă de mlaștini turboase, turbării și pajiști ce adăpostește habitate naturale (Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin; Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition și Turbării degradate capabile de regenerare naturală) și protejează o gamă diversă de plante specifice zonelor umede; printre care: ligularia (Ligularia siberica), merișor (Vaccinum oxytcoctus), arnică (Arnica montana), brădișor (cu specii de Lycopodium selago și Huperzia selago), orhidee (Dactylorhiza incarnata), bujori (Orchis laxiflora ssp. elegans), darie (Pedicularis sceptrum-carolinum)), omag (Aconitum toxicum), gălbinare (Serratula radiata), plauri cu stuf (Phragmites australis), salcie târâtoare (Salix rosmarinifolia) sau răchită cu specii de Salix repens și Salix pentand.